Tuotteet

Kaikki niitty- ja luonnonkasvit ovat peräisin Suomen luonnosta. Siemenet tuotetaan viljelemällä, mutta emokasvien siemenmateriaali on luonnonkantaa. Viljellyt siemenet ovat usein isompia, elinvoimaisempia ja tasalaatuisempia kuin luonnossa kehittyneet, koska niillä on ollut paremmat kasvuolosuhteet ja vähemmän kilpailua. Kaikki siemenet on kerätty käsin täysin kypsänä, jolloin itävyys on parhaimmillaan. Vaikka luonnonlajit on tässä jaettu kolmeen ryhmään kasvualustan mukaan, jako ei ole mitenkään sitova. Monet lajit menestyvät hyvinkin erilaisilla paikoilla. Esimerkiksi useat kuivan paikan lajit viihtyvät myös ravinteikkaassa kukkapenkissä, kunhan vain huolehditaan, etteivät ne joudu korkeampien lajien varjoon. Samoin monet rantakasvit menestyvät normaalissa puutarhamaassa. Lajien viihtyminen riippuu maaperän lisäksi valoisuudesta ja kyvystä kilpailla muiden lajien kanssa. Toiset lajit pärjäävät hyvin, toiset huonommin ja aina se ei suinkaan ole kiinni kasvin koosta.

Laajemmille alueille ja peltoniityille erilaiset valmiit seokset ovat helpompi vaihtoehto. Niiden lajit on valittu keskenään yhteen sopiviksi.